لیست تجهیزات آزمایشگاهی صنایع غذایی، بطری شیشه ای، ظروف پت، ظروف فلزی شامل کنسرو، رب و محصولات آرایشی و بهداشتی

اندازه گیری co2

گیج go-no-go

ارتفاع و ضخامت سنج تشتک فلزی

اره جهت برش ظروف فلزی

باکس نور

پروژکتور دوخت

ترازوی حساس

ترک تستر

ترک متر دینامومتریک

تست ترکیدگی بطری شیشه ای

تست ترکیدگی پت

تست خستگی ظروف

تست فشار و پارگی ظروف

تست لعاب قوطی

تست نشتی بطری

تست نشتی تشتک

تست فشار عمودی پت و قوطی

اندازه گیری کف بطری پت

تست فشار عمودی بطری

تست نشتی ظروف

سرنگ پر کن

co2 سنج مکانیکی بطری

انواع ضخامت سنج

انواع عمود سنج

انواع کاتر

گیج اندازه گیری ارتفاع

گیج اندازه گیری درب بطری

گیج اندازه گیری طول دوخت

گیج اندازه گیری عرض فلانج

گیج اندازه گیری لبه خارجی بطری

گیج اندازه گیری میزان محلول بطری

گیج اندازه گیری قطر داخلی درب بطری

گیج اندازه گیری خلا یا فشار

گیج اندازه گیری زاویه تشتک

گیج اندازه گیری میزان پخی قوطی فلزی

میکرومتر دوخت

انواع نور پلاریزه

can opener

BT ETA FORCE SHF – Dynamometric Force Bottle

BT ETA FORCE – Dynamometric Force Bottle

BT ETA 5 – Touch Screen Dynamometric Torque Bottle

 

Email
تلگرام شرکت