لیست تجهیزات بازرسی و کنترل کیفی خطوط لوله، کابل، نفت، پتروشیمی و ترانسفورماتور

111

برای دانلود کاتالوگ محصولات زیر بر رویcatalogue کلیک کنید.

 

 

مجموعه دستگاههای تست و عیب یابی خطوط کابل و لوله

دستگاههای اندازه گیری روغن ترانسفورماتور (اسیدیته-BDV –کاهش روغن-رطوبت)

دستگاههای تست ترانسفورماتور(ظرفیت –مقاومتLoop-مقاومتDC)

دستگاههای تست و اندازه گیری High Voltage

دستگاههای تست جنرال

Email
تلگرام شرکت