دقیق پرتو تامین کننده تجهیزات آزمایشگاهی و کنترل کیفی

021-66937214

09928644174 09190957596

خیابان باقرخان غربی، شماره 42، طبقه 5، واحد 702

ایران، تهران

تماس با دقیق پرتو

اطلاعات تماس

اطلاعات تماس با شرکت دقیق پرتو

باقرخان, Bagherkhan, ShahrAra – Patris, District 2, Tehran, بخش مرکزی شهرستان تهران, Tehran County, 14416-85634, Iran