دقیق پرتو تامین کننده تجهیزات آزمایشگاهی و کنترل کیفی

021-66937214

09928644174 09190957596

خیابان باقرخان غربی، شماره 42، طبقه 5، واحد 702

ایران، تهران

بازدید جناب آقای دکتر حسینی از شوروم شرکت دقیق پرتو

بازدید جناب آقای دکتر حسینی مدیر محترم سایت صنایع سلولزی از شوروم شرکت دقیق پرتو


جناب آقای دکتر حسینی مدیر محترم سایت صنایع سلولزی از شوروم شرکت دقیق پرتو بازدید کردند. در این بازدید جناب آقای مهندس اخوان مدیرعامل محترم شرکت دقیق پرتو پیرامون دستگاه های تجهیزات آزمایشگاهی و کنترل کیفی در صنعت کاغذ، کارتن و مقوا توضیحاتی ارائه دادند.

در ویدئوی زیر می توانید توضیحات جناب آقای اخوان پیرامون دستگاه ها را مشاهده نمایید.