دقیق پرتو تامین کننده تجهیزات آزمایشگاهی و کنترل کیفی

021-66937214

09928644174 09190957596

خیابان باقرخان غربی، شماره 42، طبقه 5، واحد 702

ایران، تهران

تجهیز آزمایشگاه مجموعه تولیدی کاوه سلولز زرین

افتخاری دیگر برای شرکت دقیق پرتو در تجهیز آزمایشگاه مجموعه معظم تولیدی کاوه سلولز زرین