دقیق پرتو تامین کننده تجهیزات آزمایشگاهی و کنترل کیفی

021-66937214

09928644174 09190957596

خیابان باقرخان غربی، شماره 42، طبقه 5، واحد 702

ایران، تهران

تجهیز کامل آزمایشگاه کنترل کیفیت یکی از شرکت های معظم کاغذ سازی

افتخاری دیگر برای شرکت دقیق پرتو در تجهیز کامل آزمایشگاه کنترل کیفیت یکی از شرکت های معظم کاغذ سازی در استان اصفهان