دقیق پرتو تامین کننده تجهیزات آزمایشگاهی و کنترل کیفی

021-66937214

09928644174 09190957596

خیابان باقرخان غربی، شماره 42، طبقه 5، واحد 702

ایران، تهران

تعمیر و سرویس دستگاه شقی سنج آزمایشگاهی ساخت کمپانی Taber امریکا

دستگاه شقی سنج آزمایشگاهی ساخت کمپانی Taber امریکا توسط بخش مهندسی شرکت دقیق پرتو تعمیر اساسی، راه اندازی و کالیبراسیون شد. این دستگاه شقی سنج متعلق به شرکت چوب و کاغذ مازندران می باشد.