دقیق پرتو تامین کننده تجهیزات آزمایشگاهی و کنترل کیفی

021-66937214

09928644174 09190957596

خیابان باقرخان غربی، شماره 42، طبقه 5، واحد 702

ایران، تهران

سرویس و تعمیر کامل دستگاه فلوتر (کنگره ساز) آزمایشگاهی قدیمی

دستگاه فلوتر یا کنگره ساز (Flutter) آزمایشگاهی قدیمی مربوط به یکی از کارخانجات کاغذ سازی کشور توسط بخش مهندسی و خدمات پس از فروش شرکت دقیق پرتو سرویس و تعمیر اساسی (شامل تراشکاری، کارهای الکتریکی و الکترونیکی) شد.