دقیق پرتو تامین کننده تجهیزات آزمایشگاهی و کنترل کیفی

021-66937214

09928644174 09190957596

خیابان باقرخان غربی، شماره 42، طبقه 5، واحد 702

ایران، تهران

نصب و راه اندازی کامل دستگاه های آزمایشگاهی شرکت پیشرو نگار کاغذ پارس

نصب و راه اندازی کامل دستگاه های آزمایشگاهی مشتری گرامی شرکت پیشرو نگار کاغذ پارس

شرکت دقیق پرتو در خدمت صنایع سلولزی کشور