دقیق پرتو تامین کننده تجهیزات آزمایشگاهی و کنترل کیفی

021-66937214

09928644174 09190957596

خیابان باقرخان غربی، شماره 42، طبقه 5، واحد 702

ایران، تهران

نمایندگی های اخذ شده

شرکت AT2E

شرکت دقیق پرتو نماینده رسمی شرکت AT2E فرانسه در ایران می باشد. در لینک زیر می توانید نام و مشخصات شرکت ما را که جزو نمایندگان رسمی این شرکت است در وب سایت AT2E مشاهده نمایید.

همه محصولات شرکت AT2E از طریق لینک زیر در دسترس می باشد. در صورت درخواست محصولی از این شرکت می توانید ثبت سفارش خود را به ما بسپارید.

شرکت EMCO

شرکت دقیق پرتو نماینده رسمی شرکت EMCO آلمان در ایران می باشد. در لینک زیر می توانید نام و مشخصات شرکت ما را که جزو نمایندگان رسمی این شرکت است در وب سایت EMCO مشاهده نمایید.

همه محصولات شرکت EMCO از طریق لینک زیر در دسترس می باشد. در صورت درخواست محصولی از این شرکت می توانید ثبت سفارش خود را به ما بسپارید.

شرکت REGMED

شرکت دقیق پرتو نماینده رسمی شرکت REGMED برزیل در ایران می باشد. در لینک زیر می توانید نام و مشخصات شرکت ما را که جزو نمایندگان رسمی این شرکت است در وب سایت REGMED مشاهده نمایید.
همه محصولات شرکت REGMED از طریق لینک زیر در دسترس می باشد. در صورت درخواست محصولی از این شرکت می توانید ثبت سفارش خود را به ما بسپارید.

شرکت HANGZHOU

شرکت دقیق پرتو نماینده رسمی شرکت HANGZHOU چین در ایران می باشد. در لینک زیر می توانید نام و مشخصات شرکت ما را که جزو نمایندگان رسمی این شرکت است در وب سایت HANGZHOU مشاهده نمایید.
همه محصولات شرکت HANGZHOU از طریق لینک زیر در دسترس می باشد. در صورت درخواست محصولی از این شرکت می توانید ثبت سفارش خود را به ما بسپارید.

شرکت 3NH

شرکت دقیق پرتو نماینده رسمی شرکت 3NH چین در ایران می باشد. در لینک زیر می توانید نام و مشخصات شرکت ما را که جزو نمایندگان رسمی این شرکت است در وب سایت 3NH مشاهده نمایید.
همه محصولات شرکت 3NH از طریق لینک زیر در دسترس می باشد. در صورت درخواست محصولی از این شرکت می توانید ثبت سفارش خود را به ما بسپارید.